9. sınıf yazılı soruları

2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL MALATYA KOLEJİ 9. SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ

                                          I. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI

 

Ad:                                                                  Soyad:                                           Puan:

Sınıf:                                                               No:                                              

A. Doğru-Yanlış Soruları ( Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Her sorunun puan değeri “3” dir. )

 

1. (    ) Dünyada yaşayan bütün canlıların taşıdığı bazı ortak özellikler vardır.

2. (    ) Üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir.

3. (    )  Canlıların temel bileşenleri; Organik bileşikler, soy gazlar ve bitkiler olmak üzere üçe ayrılır.

4. (    ) Suyun katısı (buz) sıvısının üzerinde kalır.

5. (    ) pH değeri 0–7 arası bazdır.

 

B. Boşluk Doldurma Soruları (Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bilgiler ile tamamlayınız. Her sorunun puan değeri “3” dir. )

6. (    ) ……………….. ve …………………… canlıların ortak özelliklerinden iki tanesidir.

7. (    ) Hayatsal faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasına …………………. denir.

8. (    ) Aşağıda verilen canlıların karşısına “bir hücreli”, “çok hücreli” ifadelerinden uygun olanı yazınız.

            Bakteri:…………………

            Çam ağacı:……………….

            Amip:…………………..

            Kobra yılanı:…………………….

9. (    ) Su  +4 derecede en yoğundur. Bu dereceden daha fazla ısıtılırsa veya soğutulursa ……………… için konulduğu cam şişeyi patlatabilir.

10.(    ) ……………. minerali; kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunur, kas kasılmasında ve kanın pıhtılaşmasında görev yapar.

 

C. Çoktan Seçmeli Sorular. ( Doğru şıkkı daire içine alarak işaretleyiniz. Her sorunun puan değeri “6” dir. )

 

11. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

            A) Hücresel yapı

            B) Sindirim

            C) Üreme

            Ç) Hareket

            D)Büyüme ve Gelişme

12. Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tümüne denir. Anabolizma (yapım) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere ikiye ayrılır.

      Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Metabolizma

B)Hareket

C)Solunum

Ç)Büyüme

D)Beslenme

  

13. Çok hücreli organizmalardaki organizasyon şöyle özetlenebilir;

 

Molekül             Organel         Hücre         Doku         …………..          Organizma

Yukarıdaki bilgilerde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)      Hücre     B) Organ       C) Canlı    Ç) Kalp    D)  Birey

 

14. I. Karbonhidratlar

     II. Yağlar

    III. Su

    IV. Proteinler

Yukarıda verilen besinlerden hangisi veya hangileri organik bileşiklerden değildir?

A)  I ve II      B) Yalnız II       C) II ve III       Ç) Yalnız III     D) II ve IV

 

 

15. aşağıda verilenlerden hangisi bir mineral değildir

            A) Kalsiyum

            B) Demir

            C) İyot

            Ç) Sodyum

            D)Vitamin

Ç. Kısa Cevaplı Sorular ( Cevaplarınızı bırakılan boşluğa yazınız. Her sorunun puan değeri 10 dir. )

 16. Canlılar beslenme şekillerine göre kaça ayrılır, isimlerini yazınız?

 

 

 

 

17. Üremenin tanımını yapınız?

 

 

 

18. İnorganik bileşiklerin adlarını yazınız?

 

 

 

 

 

 

19. Suyun canlılardaki görevlerinden dört tanesini yazınız?

 

 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                             

 

 

                          BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                  Zekeriya ÇETİN / Biyoloji Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !